• شریک غم وشادی

  1000

  • کمک به ساخت درمانگاه در سیستان و بلوچستان

   کمک به ساخت درمانگاه در مناطق سیل زده سرپل ذهاب 

   خرید اسباب بازی برای کودکان

   خرید لباس و کفش برای کودکان

   خرید وسایل تحصیلی و آموزشی برای دانش آموزان

  •