• دستگیری خواهرانه

  • 🔰انتخاب یکی از دختران تحت پوشش کمیته امداد به عنوان خواهر دینی و تامین بخشی از کمک هزینه ماهانه وی 

    1000

   🔰کمک به تهیه پوشاک زنان مسلمان یمن و نیجریه(جهان اسلام) 

   1000


  • 🔰کمک به بچه های یتیم و بی خانمان یمن


   🔰کمک به قحطی زده های مسلمان یمن